Hem | Filer | Projekt | Emacs tips | Om mig | FAQ | Länkar Emacs tips på emacs.se

emacs.se

Svenska | English

Emacs tips

För nybörjare av Emacs så skall det nämnas att C oftast står för Ctrl-tangenten, och M oftast står för Alt-tangenten (på vissa system ESC-tangenten).
- betyder att man ska hålla ned tangenten, ett mellanslag att man ska släppa den.
C-h f (kör kommandot describe-function) betyder således att man ska hålla ned Ctrl-tangenten och sedan trycka h-tangenten, därefter släppa både Ctrl-tangenten och h-tangenten och därefter trycka ned f-tangenten.
Egentligen behöver man ju bara komma åt info systemet för att lära sig allt om Emacs.

Starta Emacs

Under unix system skriver man:
emacs på kommandoraden för att Emacs ska starta.
Under Windows dubbeklickar man på runemacs.exe för att starta.

Avsluta Emacs

C-x C-c Avslutar Emacs. Om du har några buffrar som är ändrade men som du ännu inte har hunnit spara så frågar Emacs om du vill spara.

Info

C-h f Kör kommandot describe-function
C-h k Kör kommandot describe-key
C-h v Kör kommandot describe-variable
C-h i Kör kommandot info
C-h C-i Kör kommandot hitta specifik variabel eller funktion i Info.
Varefter du sedan väljer vilket mode du vill söka i.

Filer

C-x C-f Öppnar en fil i Emacs.
C-x C-s Sparar en fil.
C-x s Sparar alla öppna filer.
C-x i Sätter in en annan fils innehåll i den buffern.
C-x C-v Ersätt den här filen med den filen du verkligen vill ha.
C-x C-w Skriv den här bufferten till en ny fil.

Versions kontroll

C-x C-q Checka in/ut.

När du skriver fel

C-g Avbryt en halvt genomförd gärning.
M-x recover file Återställ en fil efter en systemkrash.
C-x u Ångra en inmatning eller ändring.
C-_ Ångra en inmatning eller ändring.
C-/ Ångra en inmatning eller ändring.
M-x revert-buffer Återställ en buffer till dess ursprungliga innehåll.

Söka i dokument

C-s Söka framåt.
C-r Söka bakåt.
M-p Välj föregående söksträng.
M-n Välj senare föregående söksträng.

Navigering

C-b Navigera ett tecken bakåt.
C-f Navigera ett tecken framåt.
M-b Navigera ett ord bakåt.
M-f Navigera ett ord framåt.
C-p Navigera en rad upp.
C-n Navigera en rad ned.
C-a Gå till början av raden.
C-e Gå till slutet av raden.
M-a Navigera en mening bakåt.
M-e Navigera en mening framåt.
M-{ Navigera en paragraf bakåt.
M-} Navigera en paragraf framåt.
C-x [ Navigera en sida bakåt.
C-x ] Navigera en sida framåt.
C-v Mata fram nästa ruta.
M-v Mata fram föregående ruta.
C-x < Mata fram till vänster.
C-x > Mata fram till höger.
C-u C-l Mata fram nuvarande rad till centrum av skärmen.

Ta bort

DEL Ta bort tecken bakom.
C-d Ta bort tecken framför.
M-DEL Ta bort tecken bakom.
M-d Ta bort tecken framför.
M-0 C-k Ta bort raden bakom.
C-k Ta bort raden framför.
C-x DEL Ta bort meningen bakom.
M-k Ta bort meningen framför.
C-w Ta bort valda region.
M-w Kopiera valda region.
M-z Ta bort allt till och med tecken.
C-y Klistra in det senast bortagna.
M-y Ersätt med tidigare bortagna. Går igenom en lista av tidigare bortagen text om man trycker fler gånger.

Välja text

C-MELLANSLAG eller C-@ Starta markering här.
C-x C-x Byt ut början mot slutet i markeringen.
M(valfri-siffra)-@ Markera ett antal ord framåt.
M-h Markera paragraf.
C-x C-p Markera hela sidan.
C-M-h Markera nuvarande funktion.
C-x h Markera hela buffern.

Sök och ersätt

M-% Ersätt en text interaktivt.

Jobba med flera fönster

C-x 1 Ta bort alla andra fönster.
C-x 2 Splittra två fönster.
C-x 5 2 Splittra två fönster i andra ramen.
C-x 0 Ta bort det här fönstret.
C-x 5 0 Ta bort det här fönstret i andra ramen.
C-x 3 Splittra fönstret sida vid sida.
C-M-v Mata fram nästa fönster.
C-x o Flytta markören till ett annat fönster.
C-x 5 o Flytta markören till ett annat fönster i andra ramen.
C-x 4 b Välj buffer i det andra fönstret.
C-x ^ Öka höjden på fönstret.
C-x { Minska bredden på fönstret.
C-x } Öka bredden på fönstret.

Formattering

TAB Formattera nuvarande rad.
C-M-\ Formattera valda region.
C-x TAB Formattera valda region ett antal kolumner.
C-o Sätt in en ny rad efter markören.
C-M-o Flytta markören till resten av raden vertikalt nedåt.
C-x C-o Ta bort blanka rader runt markören.
M-^ Sammanfoga nuvarande linje med föregående.
M-\ Ta bort alla mellanslag runt markören.
M-SPC Lägg till exakt ett mellanslag vid markören.
M-q Fyll paragrafen.
C-x f Fyll kolumnen.
C-x . Sätt prefix som varje rad börjar med.
M-g Gå till en specifik rad i bufferten. Från början är den satt till att ändra utseende i bufferten men nästan alla binder detta till gå till rad istället.

Stora och små bokstäver

M-u Konvertera till stora bokstäver.
M-l Konvertera till små bokstäver.
M-c Gör om första bokstaven i ordet till stor bokstav.
C-x C-u Gör om hela valda regionen till stora bokstäver.
C-x C-l Gör om hela valda regionen till små bokstäver.

Minibufferten

TAB Komplettera så mycket som möjligt.
MELLANSLAG Komplettera upp till ett ord.
RETUR Komplettera och exekvera.
? Visa möjliga kompletteringar.
M-p Hitta föregående inmatning i minibuffern.
M-n Hitta senare inmatning i minibuffern eller ursprungliga.

Buffrar

C-x b Välj en annan buffer.
C-x C-b Lista alla buffrar.
C-x k Stäng en buffer.

Transponering

C-t Transponera ett tecken.
M-t Transponera ett ord.
C-x C-t Transponera en rad.

Rättstavning

M-$ Rättstava nuvarande ord.
M-x ispell-region Rättstava alla ord i den valda regionen.
M-x ispell-buffer Rättstava alla ord i bufferten.

Tags

M-. Hitta en tag.
C-u M-. Hitta nästa tag.
M-x visit-tags-table Specifiera en ny tag-fil.
M-x tags-query-replace Kör sök och ersätt på alla filer.
M-, Fortsätt senast utförda sökningen efter tags eller sök och ersätt.

Skal

M-! Exekvera ett skalprogram.
M-| Kör ett skalprogram på den valda regionen.
C-u M-| Filtrera den valda regionen genom ett skalprogram.
M-x shell Starta ett skal i fönstret.

Tangentbord macron

C-x( Börja definiera ett macro.
C-x) Avsluta en definition av ett macro.
C-x e Exekvera senast definierade macro.
C-u C-x ( Addera till senaste macrot.
M-x name-last-kdb-macro Namge senaste definierade macrot.
M-x insert-kbd-macro Klistra in Lisp definitionen i bufferten.

Emacs Lisp kommandon

C-M-x Evaluera nuvarande funktion.
M-x eval-region Evaluera nuvarande region.
M-: Läs in och evaluera minibuffer.
M-x load-library Ladda från standard system foldern.

Enkel anpassning

M-x customize Anpassa variablar och utseenden.
Hur man definierar egna tangentbordskommandon i Emacs lisp (exempel):

(global-set-key "\C-cg" 'goto-line)
(global-set-key "\M-#" 'query-replace-regexp)
Mycket av som står här är direktöversatt från refcard.pdf. Vissa bitar har jag valt att ta bort, och andra bitar har jag valt att lägga till/ändra på, jämför själv med orginalet:
http://faculty.uml.edu/mbumble/courses/16.553/help/refcard.pdf
Så här kommer en liten licens notis om det:
Copyright (c) 1997 Free Software Foundation Inc.
	v2.2 for GNU Emacs version 21, 1997
	     designed by Stephen Gildea

Permission is granted to make and distribute copies of this card provided
the copyright notice and this permission notice are preserved on all
copies.

For copies of the GNU Emacs manual, write to the Free Software Foundation,
INC, 59 Template Place, Suite 330, Boston MA 021110-1307 USA

webmaster: webmaster@emacs.se